Strandviva

Primula nutans Georgi

Vetenskapliga synonym: P. sibirica Jacq.; P. finmarchica Jacq., P. sibirica Jacq. ssp. finmarchica (Jacq.) HultÚn (ssp. finmarchica)
Svenska synonym: bottenviksviva (ssp. finmarchica var. jokelae)

Finnmarksnøkleblom Norsk Kodriver Ruijanesikko

Strandviva i frukt Beskrivning. Strandviva är en lågväxt, flerårig ört med blekvioletta blommor som sitter i fåblommiga flockar. Stjälken är späd och blir omkring en till två decimeter hög. Bladen sitter samlade i en rosett vid basen, de har långa, tydligt avsatta bladskaft och äggrund, något köttig bladskiva utan mjöligt överdrag. Strandviva blommar i juni-juli. Kronan är blekviolett med gul mitt och har ett brett bräm, upp till två centimeter brett, som är bredare än kronpipens längd. Kapseln är längre än fodret. Den strandviva som förekommer i Sverige är en varietet som ibland kallas bottenviksviva (ssp. finmarchica var. jokelae).
Strandviva skiljs från de övriga violettblommiga arterna i släktet vivor (Primula) genom sina tydligt långskaftade blad.

Strandviva, bladrosett

Utbredning. Strandviva är sällsynt och förekommer endast i Norrbotten, där den växer på fuktiga havsstrandängar. Första fynduppgift är från Uddskär utanför Luleå och publicerades 1875 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet nutans betyder nickande och syftar på att blommorna nickar något.

Familj: Primulaceae
Släkte: Primula

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/primu/primnut.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg