Bestämningsnyckel

Lysimachia L. - Lysingar

1. Stjälkar nedliggande. Blommor ensamma på skaft från bladvecken.
---2
1. Stjälkar upprätta. Blommor i klasar.
---3

2. Blad trubbiga, med körtelprickar. Foderflikar breda, överlappande varandra. Ståndarsträngar körtelhåriga.
---penningblad (L. nummularia)
2. Blad spetsiga, utan körtelprickar. Foderflikar smala, ej överlappande. Ståndarsträngar kala.
---skogslysing (L. nemorum)

3. Blommor små, i täta huvudlika klasar på skaft från bladvecken.
---topplösa (L. thyrsiflora)
3. Blommor stora, i toppställda klasar.
---4

4. Foderflikar med rödbruna kanter. Kronflikarnas kanter släta, utan körtelhår.
---strandlysing (L. vulgaris)
4. Foderflikar helt gröna, utan rödbruna kanter. Kronflikarnas kanter fint fransade av korta körtelhår.
---praktlysing (L. punctata)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/lysim/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg