Strandlysing

Lysimachia vulgaris L.

Svenska synonym: vanlig lysing, videört

Fredlaus Almindelig Fredløs Ranta-Alpi Yellow Loosestrife Gewöhnlicher Gilbweiderich

Strandlysing Beskrivning. Strandlysing, eller videört som den ofta kallas, är en ganska högväxt ört med kransställda blad och en grenig klase med gula blommor. Stjälken är upprätt och kan bli drygt meterhög. Bladen är vanligen kransställda, med tre eller fyra blad i varje krans, men kan ibland sitta parvis, de är fint håriga, brett lansettlika till spetsigt äggrunda. Strandlysing blommar i juli-augusti. Blomställningen är brett trekantig och har talrika gula blommor. Det djupt femflikade fodret har brunröda sekretgångar i kanten, vilket är typiskt för arten. Blomkronan är också djupt femflikad, den har släta kanter utan körtelhår, och ståndare som nedtill är sammanväxta till ett kort rör. Frukten är en rund kapsel.
Strandlysing Strandlysing liknar den odlade och ofta förvildade arten praktlysing (L. punctata), den senare har dock helt grönt foder utan sekretgångar, samt krona med körtelhårig kant.

Strandlysing i frukt Utbredning. Strandlysing är vanlig i Syd- och Mellansverige, den växer i fuktiga skogar, kärrkanter, diken och andra fuktiga ställen. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Användning. Strandlysing har använts som färgväxt och färgar gult, utom roten som färgar brunt.

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig.

Familj: Primulaceae
Släkte: Lysimachia

Norden
Norra halvklotet
Färgväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bland de örter, som mest pryda stränder eller andra vattenkanter, är Vanliga Lysingen en. Antingen den visar sig enstaka eller sällskapligt, utmärker den sig alltid med sin resliga växt och sina väl ordnade knippen af guldgula, regelbundna blommor. Den sällskapar gerna med Pilbuskar och Fackelblomster, med Floksörten och andra växter, som älska fuktighet och svalka. Men denna ganska prydliga växt saknar nästan all lukt och smak, eller andra märkligare egenskaper. Endast såsom färgväxt är den användbar."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/lysim/lysivul.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg