Topplösa

Lysimachia thyrsiflora L.

Vetenskapliga synonym: Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.

Gulldusk Dusk-Fredløs Terttualpi Tufted Loosestrife Straußblütiger Gilbweiderich

Topplösa

Beskrivning. Topplösa är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt, blek, ofta rödfläckig, och har motsatta lansettlika blad som har små insänkta rödaktiga körtelprickar. Topplösa blommar i juni-juli med små gula blommor som sitter i täta huvudlika samlingar på skaft från de mellersta bladvecken, stjälkens topp har endast blad. Kronan är djupt kluven med fem till sju, smala flikar. Blomman har vanligen sex ståndare som oftast är längre än kronflikarna. Frukten är en kapsel.
Då den blommar torde inte topplösa kunna förväxlas med någon annan växt. I vegetativt stadium känns den igen på sin rödfläckiga stjälk och de små prickarna på bladen.

Topplösa

Utbredning. Topplösa är vanlig i hela landet, utom i fjälltrakterna. Den växer på fuktiga ställen som kärr, sjöstränder, myrgölar och sumpskogar. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum från 1658 (Nordstedt 1920).

Topplösa, kapslar

Etymologi. Artnamnet thyrsiflora betyder ungefär 'med blommor i kottelika samlingar' och kommer av latinets thyrsus (knopp, kotte) och flos (blomma). Svenska namnet topplösa kommer av att blommorna sitter långt ner på stjälken och saknas i toppen.

Familj: Primulaceae
Släkte: Lysimachia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/lysim/lysithy.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg