Praktlysing

Lysimachia punctata L.

Fagerfredlaus Prikbladet Fredløs Tarha-Alpi Dotted Loosestrife Punktierter Gilbweiderich

Praktlysing

Beskrivning. Praktlysing är en flerårig, gulblommande ört som ofta bildar stora bestånd. Stjälken är upprätt, vanligen nästan meterhög, med kransställda blad. Bladen sitter tre eller fyra tillsammans och är avlångt äggrunda, finhåriga, och har svarta körtelprickar. Praktlysing blommar i juni-juli med lysande gula blommor som sitter i en tät, grenig klase. Både foder och krona är djupt femkluvna. Foderflikarna är helt gröna, utan rödbruna kanter. Kronflikarnas kanter är fint fransade av korta körtelhår och ståndarna är sammanväxta nedtill. Frukten är en kapsel.
Praktlysing liknar den vildväxande arten strandlysing (L. vulgaris), den senare har dock foderflikar med tydligt rödbruna kanter samt blommor som inte har körtelhåriga kanter.

Praktlysing

Utbredning. Praktlysing är en ursprungligen odlad art, som förekommer ganska allmänt förvildad på skräpmarker, tomter och i vägkanter. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1870 (Hylander 1971).

Användning. Praktlysing är en omtyckt och ofta odlad rabattväxt som är härdig långt norrut i Sverige.

Etymologi. Artnamnet punctata betyder prickig och syftar på bladens körtelprickar.

Familj: Primulaceae
Släkte: Lysimachia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/lysim/lysipun.html
Senaste uppdatering: 24 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg