Penningblad

Lysimachia nummularia L.

Svenska synonym: mynt-lysing, penningarv

Krypfredlaus Pengebladet Fredløs Suikeroalpi Creeping-Jenny Pfennigkraut

Penningblad Beskrivning. Penningblad är en krypande flerårig ört med runda blad och gula blommor som sitter enstaka på skaft från bladvecken. Växten bildar långa revor som rotar sig. Stjälkarna är något kantiga och har motsatta blad som är ovala eller nästan helt runda. Bladen är trubbiga och har vanligen svarta körtelprickar. Penningblad blommar i juli. Blommans foderflikar är breda och överlappar varandra. Den gula kronan är fint körtelprickig och djupt femflikad. Ståndarsträngarna är körtelhåriga och förenade till ett kort rör nedtill. Arten Penningblad sätter ytterst sällan frö och den sprider sig istället vegetativt med de nedliggande skotten. Den är starkväxande och bildar ofta stora bestånd där den förekommer.
Den sällsynta arten skogslysing (L. nemorum) hör till samma släkte och har också nedliggande stjälkar och gula blommor, men skiljs genom spetsiga blad utan körtelprickar, smala foderflikar, mindre blommor och kala ståndarsträngar.

Penningblad

Utbredning. Arten växer på fuktig jord vid stränder, i lundar, parker och trädgårdar. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus år 1685 (Nordstedt 1920).

Penningblad

Användning. Penningblad odlas ofta som rabattväxt i stenpartier eller som marktäckare, men kan lätt bli ett svårutrotligt ogräs. Den kan också användas som akvarieväxt.

Etymologi. Artnamnet nummularia kommer av latinets nummus (runda mynt) och syftar på bladformen.

Familj: Primulaceae
Släkte: Lysimachia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Mynt-Lysingen är också en ganska vacker växt, både genom sina stora, klargula blommor och dessas ställning på den med sina runda blad till marken tryckta stjelken; då den är som bäst utvecklad och blommar som rikast, liknar den en liten blomster-guirland."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/lysim/lysinum.html
Senaste uppdatering: 3 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg