Skogslysing

Lysimachia nemorum L.

Svenska synonym: gularv

Skogfredlaus Lund-Fredløs Yellow Pimpernel Hain-Gilbweiderich

Skogslysing Beskrivning. Skogslysing är en kal, nedliggande, flerårig ört med motsatta blad och gula blommor. Stjälkarna grenar sig från basen och bladen är kort skaftade, spetsigt äggrunda och tunna. Skogslysing blommar i juni-juli med blommor som sitter ensamma på långa, tunna skaft från bladvecken. Fodret är djupt femkluvet och har smalt syllika foderflikar. Blommorna har fria, kala ståndarsträngar och kronan är gul och djupt femflikad. Frukten är en rund sprickkapsel.
Skogslysing liknar till växtsättet mest rödmire (Anagallis arvensis), den sistnämnda har dock röda eller sällan blå blommor. Skogslysing I släktet lysingar (Lysimachia) finns ytterligare en art med nedliggande stjälkar, penningblad (L. nummularia), men den senare har trubbiga blad, större blommor, bredare foderflikar och körtelhåriga ståndarsträngar.

Skogslysing

Utbredning. Skogslysing är sällsynt och förekommer bara i Skåne och i Småland, den växer i lundar och fuktiga lövkogar. Första fynduppgift publicerades enligt Nordstedt (1920) av Liljeblad år 1816. Men redan 1806 skriver Retzius i sin Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ att arten är en "ganska sällsynt wäxt, af hwilken man ingen nytta känner".

Etymologi. Artnamnet nemorum kommer av grekiskans nemos (lund) och betyder 'som växer i lundar'.

Familj: Primulaceae
Släkte: Lysimachia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer vid skuggiga bäckar och på andra skuggigt fuktiga ställen i Skåne, sällsynt. Blommar i Juni, Juli. - Blomkronan lärer sluta sig om qvällarna och öppna sig om morgnarna, men både luta och sluta sig om dagen är regnig."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/lysim/lysinem.html
Senaste uppdatering: 11 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg