Hottonia L.

Vattenblinkar

Beskrivning. Fleråriga, vattenlevande örter. Stjälk nedsänkt, rotslående; blomstängel ihålig, uppstickande ovan vattenytan. Blad kamlikt parflikiga, spiralställda, de övre i rosett. Blomställning klaselik, av flera kransar. Blommor femtaliga. Foderflikar fria nästan till basen. Krona vit eller blekrosa, kronpip rörlik med utbrett bräm, pipmynning gul. Ståndare fem. Stift ett, av olika längd (heterostyli). Fruktämne översittande. Frukt en kapsel, uppsprickande med längsgående springor.
Kromosomtal: 2n=20.

Etymologi. Släktnamnet Hottonia hedrar holländaren Petrus Hotton (1648-1709) som var professor i medicin och botanik i Leiden.

Släktet har två arter, i Sverige förekommer arten vattenblink (H. palustris).

Familj: Primulaceae

Art:
vattenblink (H. palustris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"Hottonia jemnte flera andra Vatten-Växter såsom Nymphæa alba och Stratiotes aloides hafva ett mera tropiskt än nordiskt utseende. De utgöra en verkelig prydnad för våre sjöar, elfvar och kärr.
Slägtet är af Boerhaave uppkalladt till minne af dess företrädare i tjensten Dr Pet. Hotton, Med. & Botan. Prof. i Leiden."

Ur Stockholms flora av J. E. Wikström (1840)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/hotto/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg