Vattenblink

Hottonia palustris L.

Vassblink Vandrøllike Water-violet Wasserfeder

Vattenblink Beskrivning. Vattenblink är en flerårig ört som lever nedsänkt i vatten. Den har slankig stjälk och bildar talrika utlöpare och växer därför oftast i täta bestånd. Bladen är ljusgröna, kamlikt parflikiga med smala, plattade flikar, de sitter i rosetter i skottspetsarna, men är strödda nedtill. Vattenblink blommar från maj till juli. Blomställningen sitter på en trind ihålig stjälk som sticker upp ovanför vattenytan, den består vanligen av fyra till sex kransar med blommor i en klaselik samling. Blommorna är stora, vita eller blekrosa med Vattenblink utbrett bräm och smalt kronrör. Stödbladen är smala. Stiftet varierar i längd hos olika exemplar, vissa har kort stift, andra långt, detta fenomen kallas heterostyli och förekommer också bland annat hos släktet vivor (Primula). Frukten är en klotrund kapsel som då den mognar böjs nedåt, den öppnas med längsgående springor längs sidorna, men sitter ihop både upptill och nedtill.
Det vattenlevande levnadssättet, de parflikiga bladen och stora vita till rosa blommorna gör vattenblink lätt att känna igen. Utan blommor kan vattenblink möjligen förväxlas med kransslinga (M. verticillatum), men den senare har kransställda blad med trådfina bladflikar.

Vattenblink, blad Utbredning. Vattenblink är ganska ovanlig och lever i grunt näringsrikt vatten, i dammar, diken och skogskärr. Den förekommer från Skåne till Hälsingland. Första fynduppgift publicerades av Bromelius i Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Vattenblink Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växplatsen. Svenska namnet vattenblink kommer, enligt Lyttkens (1904-15) som citerar Fries, "af blommornas hastiga affallande".

Familj: Primulaceae
Släkte: Hottonia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hottonians bladklädda stjelkar bilda i lugna och stilla vatten täta massor, riktiga skogar, i hvilka talrika vattendjur, särdeles små mollusker, ha ett säkert tillhåll...
...Bladen äro än rent gröna än brunaktiga och tillhopa likna de långa plymer i vattnet, hvars minsta rörelse inverkar på dem. Då växten blommar, liknar vattenytan nästan en äng, der blomstänglarne vaja liksom gräsens vippor på denna. Vid mognaden kröka sig fröhusens skaft nedåt, så att fröen kunna komma i vattnet och sedan sänka sig till botten."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/hotto/hottpal.html
Senaste uppdatering: 24 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg