Glaux L.

Strandkrypor

Beskrivning. Fleråriga, köttiga, kala örter med underjordisk jordstam. Blad motsatta till strödda, smalt äggrunda, helbräddade. Blommor oskaftade, enstaka i bladvecken. Foder sambladigt, kronlikt, klockformat, rosa. Krona saknas. Ståndare fem. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en fåfröig sprickkapsel.
Kromosomtal: 2n=30.

Övrigt. På grund av att ståndarna sitter infästade mellan hylleflikarna i stället för mitt emot dessa kan man dra slutsatsen att det enkla hyllet hos Glaux är ett kronlikt foder och inte bildat av de egentliga kronbladen. Hos viveväxterna (Primulaceae) sitter ståndarna vanligen placerade mitt emot kronbladen, men omväxlande med foderbladen.

Etymologi. Glaux användes som ett växtnamn redan av Plinius.

Släktet har bara en art, strandkrypa (G. maritima), med cirkumpolär utbredning.

Familj: Primulaceae

Art:
strandkrypa (G. maritima)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/glaux/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg