Androsace L.

Grusvivor

Beskrivning. Ettåriga, lågväxta, stjärnhåriga örter. Stjälk upprätt, ibland mycket kort. Blad samlade i basal rosett, skaft vingkantat. Blommor samlade i flock med oliklånga blomskaft och korta stödblad. Foder klocklikt, femflikat. Krona vit med gul pipmynning; kronpip kort, åtsnörd upptill; bräm plattat, upp till sex millimeter brett, femflikat. Ståndare fästa i kronpipen. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en femtandad kapsel.
Kromosomtal: 2n=20 (grusviva).

Övrigt. Grusvivor skiljer sig från släktet vivor (Primula) genom att de senare har en längre, cylindrisk kronpip som inte är åtsnörd upptill.

Etymologi. Släktnamnet Androsace kommer av grekiskans andros (man) och sakos (sköld), namnet användes som ett växtnamn redan av Plinius och Dioskorides.

Släktet har omkring 100 arter varav två, grusviva (A. septentrionalis) och sandviva (A. elongata), förekommer i Sverige. Flera andra arter ur släktet odlas som stenpartiväxter, till exempel dockviva (A. primuloides), kuddviva (A. carnea) och revviva (A. sarmentosa).

Familj: Primulaceae

Arter:
grusviva (A. septentrionalis)
sandviva (A. elongata)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/andro/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg