Bestämningsnyckel

Androsace L. - Grusvivor

1. Krona och fruktkapsel tydligt längre än fodret. Foder kalt.
---grusviva (A. septentrionalis)
1. Krona och fruktkapsel kortare än fodret. Foder körtelhårigt.
---sandviva (A. elongata)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/andro/nyckel.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg