Grusviva

Androsace septentrionalis L.

Svenska synonym: flockarv, hillsko

Smånøkkel Fjeldarve Ketonukki Nördlicher Mannsschild

Grusviva Beskrivning. Grusviva är en lågväxt ettårig ört med små, vita blommor i flock. Stjälken är stjärnhårig, upprätt, upp till två decimeter hög, men kan ibland vara mycket kort. Alla blad sitter samlade i en basal rosett. Grusviva blommar i maj-juni. Blommorna har oliklånga blomskaft och sitter i en toppställd flock. Blomfodret är klocklikt, femflikat och kalt. Den vita blomkronan har gula mynningsfjäll, en mycket kort kronpip och ett utbrett vitt bräm med fem trubbiga flikar, Grusviva kronbrämet blir bara upp till sex millimeter brett. Frukten är en femtandad kapsel som är längre än fodret.
Den andra arten i släktet, sandviva (A. elongata), har körtelhårigt blomfoder som är längre än både blomkronan och fruktkapseln.

Grusviva, fruktkapslar

Utbredning. Grusviva är ganska vanlig på Öland och Gotland men förekommer sällsynt även i andra landskap i södra och mellersta Sverige. Den växer vanligen på öppen, sandig och kalkrik mark. Första fynduppgift är från Nymö, Blekinge och publicerades av Fuiren 1668 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet septentrionalis betyder nordlig.

Familj: Primulaceae
Släkte: Androsace

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/andro/andrsep.html
Senaste uppdatering: 16 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg