Sandviva

Androsace elongata L.

Svenska synonym: åkerviva

Ugrasnøkkel Kortkronet Fjeldarve Langgestielter Mannsschild

Vinterståndare av sandviva Beskrivning. Sandviva är en liten, ettårig ört med mycket små, vita blommor. Bladen är ganska små, kala med ofta hårig kant och samlade i en basal rosett. Stjälken är stjärnhårig, upprätt, bara ett par centimeter hög, med en toppställd blomflock. Blommorna har oliklånga blomskaft, och deras foder är klocklika, femflikade och glandelhåriga. Kronan är vit och betydligt kortare än fodret, den har en mycket kort kronpip och ett utbrett vitt bräm med fem trubbiga flikar. Kronbrämet blir bara upp till fyra millimeter brett. Fruktkapseln är kortare än fodret.
Den andra arten i släktet, grusviva (A. septentrionalis), har ett kalt foder som är kortare än blomkronan och kapseln.

Närbild av kapslar

Utbredning. Sandviva är mycket sällsynt art som påträffats i några få landskap, mer regelbundet endast i Hälsingland, den växer på sandig, kulturpåverkad mark. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades av Lilja i Skånes flora 1870 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet elongata betyder utdragen.

Familj: Primulaceae
Släkte: Androsace

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Trädgårdar som ogräs, Lunds g. bot. trädgård i mängd (i öfwer 50 år)."

Ur Skånes flora av N. Lilja (1870)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/andro/andrelo.html
Senaste uppdatering: 28 september 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg