Bestämningsnyckel

Anagallis L. - Mirar

1. Mycket liten, upp till fem centimeter hög. Övre blad strödda. Blomma vit eller rödlätt.
---knutört (A. minima)
1. Större, mer än fem centimeter hög. Alla blad motsatta. Blomma röd eller blå.
---2

2. Blomma röd eller sällan blå. Kronblad ofransade, med talrika körtelhår i kanten. Körtelhår trecelliga, med en rund översta cell som är bredare än de övriga. Blomskaft oftast längre än stödbladet.
---rödmire (A. arvensis)
2. Blomma blå. Kronblad oregelbundet fransade, glest körtelhåriga i kanten. Körtelhår fyrcelliga, nästan jämnbreda. Blomskaft lika långa eller kortare än stödbladet.
---blåmire (A. foemina)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/anaga/nyckel.html
Senaste uppdatering: 22 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg