Blåmire

Anagallis foemina Mill.

Vetenskapliga synonym: A. arvensis L. ssp. foemina (Mill.) Schinz & Thell., A. arvensis L. ssp. caerulea Hartm., A. caerulea Schreb.
Svenska synonym: blåarv

Flise-nonsblom Blå arve Sinialpi Blue Pimpernel Blauer Gauchheil

Beskrivning. Blåmire är en mer eller mindre nedliggande, kal, ettårig ört med blå blommor. Stjälken är något kantig och har motsatta äggrunda blad. Blommorna sitter ensamma på långa tunna skaft från bladvecken, blomskaften är lika långa eller kortare än stödbladet. Den blå kronan är djupt femflikad med ganska smala flikar som i kanten är oregelbundet fransiga och mycket glest körtelhåriga. Frukten är en lockkapsel.
Blåmire är mycket lik blåblommiga exemplar av rödmire (A. arvensis) och blåmire betraktas ibland som en underart till rödmire. Den sistnämnda skiljs genom ofransade kronbladsspetsar med talrika körtelhår i kanten, samt längre blomskaft som oftast är längre än stödbladet. Dessutom är körtelhåren hos blåmire fyrcelliga och nästan jämnbreda, medan de hos rödmire är trecelliga med en rund översta cell som är bredare än de övriga.

Utbredning. Blåmire förekommer tillfälligt som ogräs i trädgårdar, hamnar och på ruderatmarker. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet foemina är latinets ord för honlig, men används också i betydelsen spenslig.

Familj: Primulaceae
Släkte: Anagallis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/primula/anaga/anagfoe.html
Senaste uppdatering: 24 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg