Portulacaceae

Portlakväxter

Beskrivning. Ett- till fleråriga, lågväxta, kala örter. Stjälk nedliggande eller upprätt. Blad köttiga, vanligen motsatta, skaftade eller oskaftade, ibland skålformigt sammanvuxna eller samlade i rosett vid basen. Stipler små eller saknas. Blommor oskaftade eller skaftade i klasar eller knippen, tvåkönade. Foderblad två. Krona fribladig, kronblad fem till sju, vita, rosa eller gula, hela eller urnupna i spetsen. Ståndare tre, fem eller sex till tolv. Stift ett eller tre, märken tre till nio. Fruktämne översittande eller halvt undersittande. Frukt en enrummig, en- till mångfröig kapsel som öppnas med lock eller tre flikar.

Familjen har ett trettiotal släkten och knappt fyrahundra arter. I Sverige är endast släktet källörter (Montia) ursprungligt, men arter ur ytterligare två släkten har påträffats förvildade eller mer eller mindre naturaliserade.
Flera arter och hybrider ur släktet bitterrötter (Lewisia) odlas som stenpartiväxter.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Claytonia - vårskönor
Montia - källörter
Portulaca - portlaker

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/portulaca/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg