Montia L.

Källörter

Beskrivning. Små, ettåriga örter. Stjälkar veka, upprätta, ibland mycket korta. Blad motsatta, oskaftade eller skaftade, smalt lansettlika eller rombiska, något köttiga. Stipler saknas. Blommor skaftade, enstaka eller i fåblommiga knippen. Foderblad två, skålformiga. Kronblad sex, små, vita, olikstora. Ståndare tre. Stift ett, märken tre. Fruktämne översittande. Frukt en treflikig kapsel. Frön tre, svarta, släta eller vårtiga.
Kromosomtal: 2n=18, 20.

Etymologi. Släktnamnet Montia hedrar den italienske botanisten Guiseppe Monti (1682-1760).

Släktet har tio arter, varav två förekommer i Sverige, källört (M. fontana) och vårkällört (M. verna).

Familj: Portulacaceae

Arter:
källört (M. fontana)
vårkällört (M. verna)

Bestämningsnyckel

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/portulaca/monti/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg