Bestämningsnyckel

Montia L. - Källörter

1. Blad lansettlika, utan tydligt bladskaft. Frön med vårtor både på plattsidorna och längs kanten.
---källört (M. fontana)
1. Blad rombiska, med tydligt bladskaft. Frön med vårtor endast längs kanten.
---vårkällört (M. verna)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/portulaca/monti/nyckel.html
Senaste uppdatering: 17 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg