Vårkällört

Montia verna Neck.

Vetenskapliga synonym: M. arvensis Wallr., M. fontana L. ssp. minor (C. C. Gmel.) H. Lindb., M. fontana L. ssp. chondrosperma (Fenzl) Walters, M. minor C. C. Gmel.
Svenska synonym: liten källånke, liten källört

Liten Kjeldeurt Liden Vandarve

Vårkällört

Beskrivning. Vårkällört är en oftast mycket liten, gulgrön, ettårig ört. Den har rikt grenig stjälk och bildar små mattor eller tuvor. Bladen sitter motsatta och är något köttiga, med rutformig bladskiva och tydligt avsatt skaft. Vårkällört blommar i april-maj med små blommor som sitter på korta skaft. Blommorna har vita kronblad som faller av tidigt. Fodret har två skålformade foderblad som omger frukten efter det att kronbladen fallit av. Vårkällört Frukten är en liten rund kapsel med frön som har matt vårtig yta.
Vårkällört är mycket lik den andra arten i släktet, källört (M. fontana), och betraktas ofta som en underart av denna. Källört skiljs genom blad med otydligt avsatt bladskiva, otydligt bladskaft, samt frön med småtaggig eller vårtig kant, men med slät yta.

Vårkällört

Utbredning. Vårkällört är sällsynt och förekommer bara i Skåne, Blekinge och södra Småland. Den växer på fuktig mark med öppen jord nära kusten, på stigar, i betesmarker och vid hällkar.

Etymologi. Artnamnet verna kommer av latinets ver (vår) och betyder 'blommar på våren'.

Familj: Portulacaceae
Släkte: Montia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/portulaca/monti/montver.html
Senaste uppdatering: 30 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg