Källört

Montia fontana L.

Vetenskapliga synonym: M. lamprosperma Cham., M. fontana L. ssp lamprosperma (Cham.) H. Lindb. (ssp. fontana), M. rivularis auct. (ssp. variabilis)
Svenska synonym: vanlig källört, källånke (ssp. fontana), vårtkällört (ssp. variabilis)

Kjeldeurt (ssp. fontana), Vortekjeldeurt (ssp. variabilis) Stor Vandarve (ssp. fontana), Vortet Vandarve (ssp. variabilis) Hetekaali Lækjagrýta Blinks Quellkraut

Källört Beskrivning. Källört är en liten vek, ettårig ört med något köttiga, motsatta blad. Stjälkarna är ofta greniga och växten bildar ibland små löst sammansatta ruggar. Bladen är oskaftade, smalt lansettlika med trubbig spets. Källört blommar i maj-juni med små oansenliga blommor som sitter ensamma eller i fåblommiga knippen på böjda skaft. Källört Blommorna har sex vita kronblad som faller av tidigt. Fodret består av två skålformade foderblad som omger frukten efter det att kronbladen fallit av. Frukten är en liten rund kapsel som öppnar sig med tre flikar. Den innehåller tre svarta frön med småtaggig eller vårtig kant, men med slät yta. Det finns två underarter av källört i vårt land, huvudunderarten vanlig källört (ssp. fontana) har blanksvarta frön med spetsiga taggar längs kanten, vårtkällört (ssp. variabilis Walters) har matta frön med låga vårtor längs kanten.
Källört Källört liknar mest de små arterna i familjen nejlikväxter (Caryophyllaceae), vilka dock har fyr- eller femtaliga foder och inte två skålformiga foderblad som källört. Hos den andra arten i släktet, vårkällört (M. verna), har bladen ett avsatt skaft och fröna en matt yta med vårtor på både kanten och plattsidorna.

Källört Utbredning. Källört är sällsynt men förekommer i nästan hela landet. Den växer på fuktig jord i högre vegetation på skyddade havsstränder. I inlandet påträffas den vid källor och bäckar, samt i fuktiga betesmarker. Underarten vårtkällört (ssp. variabilis) finns bara i sydligaste Sverige. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet fontana kommer av latinets fons (källa, brunn) och betyder 'växer vid källor'.

Familj: Portulacaceae
Släkte: Montia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/portulaca/monti/montfon.html
Senaste uppdatering: 16 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg