Claytonia L.

Vårskönor

Beskrivning. Lågväxta, ettåriga, kala örter. Stjälkar upprätta. Blad något köttiga, huvudsakligen samlade i rosett vid basen, skaftade, bladskiva spetsigt äggrund. Stjälkblad två, motsatta, ibland skivformigt ihopväxta. Stipler saknas. Blommor skaftade, i klase. Foderblad två. Krona vit eller rosa, kronblad fem, längre än fodret, urnupna i spetsen. Ståndare fem. Stift ett, märken tre. Fruktämne översittande. Frukt en enfröig kapsel som öppnar sig med tre flikar.
Kromosomtal varierande.

Etymologi. Släktnamnet Claytonia hedrar den engelske läkaren och botanisten John Clayton (1686-1773).

Släktet har drygt 20 arter med en utbredning i Nordamerika och Ostasien. I Sverige förekommer två arter förvildade, vinterportlak (C. perfoliata) och vårsköna (C. sibirica).

Familj: Portulacaceae

Arter:
vinterportlak (C. perfoliata)
vårsköna (C. sibirica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/portulaca/clayt/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg