Bestämningsnyckel

Claytonia L. - Vårskönor

1. Stjälkbladen sammanväxta, bildar en rund skiva. Kronblad vita, något längre än fodret.
---vinterportlak (C. perfoliata)
1. Stjälkbladen ej sammanväxta. Kronblad rosa eller vita, tydligt längre än fodret.
---vårsköna (C. sibirica)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/portulaca/clayt/nyckel.html
Senaste uppdatering: 17 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg