Vårsköna

Claytonia sibirica L.

Vetenskapliga synonym: Montia sibirica (L.) Howell
Svenska synonym: vanlig vårsköna (var. sibirica)

Sibirportulakk Sibirisk Vinterportulak Alaskankleitonia Pink Purslane

Ängsbräsma Beskrivning. Vårsköna är en kal, lågväxt, ettårig ört som blir en till tre decimeter hög. Bladen är köttiga, spetsigt äggrunda, de nedre är långskaftade och sitter i en rosett vid basen. Stjälkbladen sitter motsatta och är oskaftade, men de är varken sammanvuxna eller stjälkomfattande. Vårsköna blommar från juni till september, blomställningen är utdragen och glesblommig med långskaftade blommor som sitter i vecket av små gröna stödblad. Blommorna är en till två centimeter breda och har två foderblad, fem kronblad och fem ståndare. Kronbladen är vita eller ljust rosa och har rödaktig nervatur, de är kluvna i spetsen och tydligt längre än fodret. Frukten är en rund kapsel.
Vårsköna liknar med sina motsatta blad och kluvna kronblad arterna i familjen nejlikväxter (Caryophyllaceae), men skiljs genom att ha endast två foderblad. Den andra arten i släktet, vinterportlak (C. perfoliata), skiljs genom små vita blommor med korta kronblad, samt sammanvuxna stjälkblad.

Utbredning. Vårsköna är en ursprungligen odlad art som härstammar från västra Nordamerika och östra Asien. Den förekommer sällsynt förvildad eller naturaliserad i vårt land och påträffas på fuktig mark, i diken, på tomter och i gamla trädgårdar. Första fynduppgift som förvildad är från Lund, Skåne och publicerades 1963 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet sibirica betyder 'från Sibirien'.

Familj: Portulacaceae
Släkte: Claytonia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/portulaca/clayt/claysib.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg