Vinterportlak

Claytonia perfoliata Willd.

Vetenskapliga synonym: Montia perfoliata (Donn ex Willd.) Howell

Vinterportulakk Vinterportulak Perhoskleitonia Springbeauty Claytonie

Vinterportlak Beskrivning. Vinterportlak är en lågväxt, ettårig ört med de något köttiga bladen samlade i rosett vid basen. Stjälkarna är omkring två decimeter, upprätta med ett bladpar som på ett karaktäristiskt sätt är ihopväxta till en rund skiva. Vinterportlak blommar i maj-juni, blommorna är skaftade och sitter i en gles klase. Kronbladen är korta och vita, urnupna i spetsen samt något längre än fodret. Frukten är en liten kapsel som innehåller tre svarta frön.
De lite köttiga bladen och de till en skiva ihopväxta stjälkbladen gör vinterportlak mycket lätt att känna igen. Den andra arten i släktet, vårsköna (C. sibirica), har större blommor med rosa eller vita kronblad som är längre än fodret, samt fria stjälkblad.

Utbredning. Vinterportlak förekommer sällsynt som ett ogräs i planteringar, plantskolor och rabatter. Första fynduppgift är från Värmland och publicerades 1872 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet perfoliata kommer av latinets perfoliatus (stjälkomfattande) och syftar på de skivlikt sammanvuxna stjälkbladen.

Familj: Portulacaceae
Släkte: Claytonia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/portulaca/clayt/clayper.html
Senaste uppdatering: 6 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg