Polygonaceae

Slideväxter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk nedliggande till upprätt eller slingrande, med tydliga leder. Blad strödda, enkla. Stipler sammanvuxna till en rörlik, hinnartad från bladfästet uppåtriktad så kallad stipelslida. Blommor en- eller tvåkönade. Hylle två-, tre- eller femtaligt. Ståndare tre till nio. Stift ett till tre. Fruktämne översittande. Frukt en platt eller trekantig nöt, mer eller mindre innesluten i det kvarsittande hyllet.

Övrigt. Familjen kallades tidigare slideknäväxter.

Familjen har 51 släkten och 1150 arter och finns representerad över hela världen. I Sverige finns tio släkten med omkring 30 arter. Till slideväxterna hör bland annat skräppor (Rumex), trampört (Polygonum aviculare), ormrot (Bistorta vivipara), vattenpilört (Persicaria amphibia), åkerbinda (Fallopia convolvulus) och ängssyra (Rumex acetosa).
Några av arterna i familjen odlas som nyttoväxter, till exempel rabarber (Rheum rhabarbarum) och bovete (Fagopyrum esculentum), som prydnadsväxter odlas till exempel bokharabinda (Fallopia baldschuanica), jätteslide (F. sachalinensis) och parkslide (F. japonica).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Aconogonon - sliden
Bistorta - ormrötter
Fagopyrum - boveten
Fallopia - bindor
Koenigia - dvärgsyror
Oxyria - fjällsyror
Persicaria - pilörter
Polygonum - trampörter
Rheum - rabarber
Rumex - skräppor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/welcome.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg