Bildgalleri

Stor ängssyra - Rumex thyrsiflorus Fingerh.


Stor ängssyra

Stor ängssyra

Stor ängssyra

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumethy2.html
Senaste uppdatering: 5 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg