Sköldsyra

Rumex scutatus L.

Vetenskapliga synonym: Acetosa scutata (L.) Mill.

Skjoldsyre Rundbladet Syre Kilpisuolaheinä French Sorrel Schild-Ampfer

Blad Beskrivning. Sköldsyra är en kal, ofta rikt grenig, flerårig ört med uppstigande stjälkar som kan bli en knapp halvmeter höga. Bladen sitter huvudsakligen vid basen av stjälken, de är grågröna och skaftade med en brett pillik bladskiva som är ungefär lika lång som bred. Arten blommar i juni-juli, blommorna är enkönade, oansenliga, tydligt skaftade och sitter samlade i glesa och vanligen ogrenade, axlika samlingar. Hyllebladen är rundade och omkring fem millimeter långa. Nöten är ljusbrun.
Sköldsyra är lätt att känna igen på sina enkönade blommor och sina grågröna, brett och rundat pillika blad. Andra arter i släktet skräppor (Rumex) som har enkönade blommor har blad som är tydligt längre än breda.

Utbredning. Sköldsyra förekommer sällsynt naturaliserad på Gotland och i Uppland, den växer på grusig kulturpåverkad mark. Arten hör ursprungligen hemma i Medelhavsområdet. Första fynduppgift är från Vadstena, Östergötland och publicerades 1744 (Hylander 1971).

Användning. Förr odlades arten ibland som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet scutatus kommer av latinets scutum (sköld) och betyder sköldlik.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Rumex

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumescu.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg