Skogsskräppa

Rumex sanguineus L.

Vetenskapliga synonym: R. nemorosus Schrad. ex Willd.

Skoghøymole Skov-Skræppe Verihierakka Wood Dock Hain-Ampfer

Skogsskräppa Beskrivning. Skogsskräppa är en medelstor, flerårig, ofta mer eller mindre rödaktig ört. Stjälken är upprätt, något grenig och kan bli nästan en meter hög. Bladen sitter strödda på stjälken, de är skaftade och har äggrund till brett lansettlik bladskiva med slät kant och rundad bas, de kan bli omkring två decimeter långa och fem centimeter breda. Arten blommar i juni-juli, blommorna är tvåkönade och sitter i kransar i smala glesa axlika klasar från bladvecken. Endast de nedre blomkransarna omges vid basen av stödblad. Hyllebladen är olikstora, de yttre små och smala, de inre större, jämnsmala och helbräddade. Ett av de inre hyllebladen har en stor knöl, de övriga saknar knöl eller har en liten knöl vid basen.
Skogsskräppa Skogsskräppa kan kännas igen på sina breda släta blad och glesa blomställningar där endast de nedre blomkransarna har stödblad vid basen. Dessutom är det typiskt för arten att blommornas hylleblad är jämnsmala och helbräddade och att endast ett av dem har en stor knöl vid basen. Den liknar mest arten dikesskräppa (R. conglomeratus), hos vilken dock de flesta blomkransarna har stödblad och samtliga inre hylleblad har en stor knöl vid basen.

Skogsskräppa Utbredning. Skogsskräppa är sällsynt utom i Skåne och på Öland. Den förekommer från Skåne till Västergötland och växer på fuktig mullrik jord i lundar och lövskogar. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1795 (Nordstedt 1920).

Skogsskräppa Etymologi. Artnamnet sanguineus kommer av latinets sanguis (blod) och betyder blodröd, vilket syftar på att arten ofta är rödaktig.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Rumex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumesan.html
Senaste uppdatering: 12 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg