Finnskräppa

Rumex pseudonatronatus Borbás

Vetenskapliga synonym: R. fennicus (Murb.) Murb., R. pseudonatronatus Borbás ssp. fennicus Murb.
Svenska synonym: finnsyra

Finnhøymole Finsk Skræppe Suomenhierakka

Finnskräppa Beskrivning. Finnskräppa är en storväxt, flerårig ört. Stjälken är upprätt och kan bli drygt en meter hög. Bladen är långa och jämnbreda, smalt lansettlika med något vågig kant, de nedre är minst sex gånger så långa som breda. Arten blommar i juli-augusti med oansenliga blommor som sitter samlade i gyttringar i en smal, ganska gles och nästan ogrenad toppställd klase. Blommorna är tvåkönade och har rundat trekantiga hylleblad som saknar knölar. Frukten är en trekantig gråbrun nöt.
Finnskräppa Finnskräppa är mycket lik gårdsskräppa (R. longifolius), men den senare har kortare och bredare blad, som är högst fyra gånger så långa som breda, bredare och tätare blomklasar, samt mörkbrun nöt.

Finnskräppa

Utbredning. Finnskräppa är sällsynt och förekommer endast i norra Sverige, från Ångermanland till Norrbotten. Den växer mestadels på havsstränder, men kan även påträffas vid älvar, på insjöstränder och i olika kulturpåverkade miljöer. Första fynduppgift är från Holmöarna, Västerbotten där den hittades av Sten Grapengiesser. Fyndet publicerades 1922 av Grapengeisser i artikeln En blick på Holmöarnes flora (Botaniska Notiser 1922: 312-316). Ett av de först insamlade exemplaren finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet pseudonatronatus kommer av latinets pseudo- (falsk) och arabiskans natrun (salt), och anses betyda saltskyende eller 'växer vid bräckvatten' (Corneliuson 1997).

Familj: Polygonaceae
Släkte: Rumex

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Vidare är att anteckna Rumex aquaticus, den vid havsstränderna helt bundna Euphrasia latifolia, Elymus arenarius, Phalaris arundinacea, Silene maritima, Galium trifidum samt på ett område av några få kvadratmeter i Ängesöns nordöstra hörn mitt vackraste fynd Rumex fennicus, ny för Sverige."

Ur En blick på Holmöarnes flora av Sten Grapengiesser (Botaniska Notiser 1922)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumepse.html
Senaste uppdatering: 13 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg