Sumpskräppa

Rumex palustris Sm.

Vetenskapliga synonym: R. limosus auct.
Svenska synonym: sumpsyra

Myrhøymole Sump-Skræppe Mutahierakka Marsh Dock Sumpf-Ampfer

Beskrivning. Sumpskräppa är en medelstor, ett- eller tvåårig ört med upprätt grenig stjälk som kan bli en knapp meter hög. Hela växten blir gulgrön till gulbrun vid fruktmognaden. Bladen är omkring en decimeter långa, lansettlika med platt kant och avsmalnande bas och blir drygt tre centimeter breda. Arten blommar i juli-augusti, blommorna är tvåkönade och sitter i kransar i ganska glesa axlika klasar från bladvecken. De flesta blomkransarna har stödblad. Hyllebladen är olikstora, de yttre är korta och smala, de inre större, nätådriga och har långa tandlika utskott i kanten och en gulbrun knöl vid basen. Hyllebladens tänder är ungefär lika långa som hyllebladens bredd. Ståndarknapparna är ungefär en millimeter långa och den trekantiga nöten är omkring två millimeter lång.
Sumpskräppa kännetecknas av glesa blomkransar och relativt smala blad, samt hylleblad med tandlika utskott. Den liknar mest strandskräppa (R. maritimus) som dock får en mer guldgul färg vid fruktmognaden, och har mycket täta blomkransar, smalare blad, hylleblad med längre tandlika utskott, kortare ståndarknappar, samt mindre nöt.

Utbredning. Sumpskräppa är sällsynt och endast känd från Skåne. Den växer i diken och vid sjöar på tidvis översvämmad lerjord. Första fynduppgift publicerades 1820 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och betyder 'växer i kärr'.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Rumex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumepal.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg