Bildgalleri

Strandskräppa - Rumex maritimus L.


Strandskräppa

Strandskräppa

Strandskräppa

Ur Riksmuseets samlingar:
Linnés typexemplar av
Rumex maritimus

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumemar2.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg