Gårdsskräppa

Rumex longifolius DC.

Vetenskapliga synonym: R. domesticus Hartm.
Svenska synonym: gårdskräppa, gårdssyra

Høymole By-Skræppe Hevonhierakka Njoli Northern Dock Gemüse-Ampfer

Gådsskräppa

Beskrivning. Gårdsskräppa är en storväxt, flerårig ört med långa vågkantade blad. Stjälken är trind, upprätt och vanligen en knapp meter hög. Bladen är lansettlika och avsmalnande mot basen, de nedre bladen är tre till fyra gånger längre än breda. Arten blommar från juli till september. Blommorna är tvåkönade och sitter i en tät toppställd samling. De inre hyllebladen är brett och trubbigt hjärtlika och saknar knöl vid basen.
Gårdsskräppa Gårdsskräppa liknar krusskräppa (R. crispus), men den senare har glesare blomställning, samt blommor med en stor rundad knöl på de inre hyllebladen. Arten kan också förväxlas med finnskräppa (R. pseudonatronatus), som skiljs genom längre och smalare blad, vilka är minst sex gånger så långa som breda, samt smalare och glesare blomklasar. Gårdsskräppa hybridiserar med flera andra skräppor (Rumex), nämligen krusskräppa (R. crispus), tomtskräppa (R. obtusifolius), hästskräppa (R. aquaticus), vattenskräppa (R. hydrolapathum), skogsskräppa (R. sanguineus) och sumpskräppa (R. palustris).

Utbredning. Gårdsskräppa är allmän över i stort sett hela landet. Den växer på näringsrik mark vid gårdar, i betesmarker, vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1812 (Nordstedt 1920).

Övrigt. Blomställningarna blir med tiden mörkbruna och har ibland samlats av barn som lekt 'kaffe' med de avrepade blommorna.

Etymologi. Artnamnet longifolius betyder långbladig och kommer av latinets longus (lång) och folium (blad).

Familj: Polygonaceae
Släkte: Rumex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumelon.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg