Vattenskräppa

Rumex hydrolapathum Huds.

Svenska synonym: vattensyra

Kjempehøymole Vand-Skræppe Isohierakka Water Dock Fluß-Ampfer

Vattenskräppa Beskrivning. Vattenskräppa är en storväxt, flerårig ört. Stjälken är upprätt, grov och kan bli mer än två meter hög. Bladen är stora, brett lansettlika med slät kant och killik bas, rosettbladen är ibland över en halv meter långa. Arten blommar från juni till september, blommorna är tvåkönade och sitter i gyttringar i ganska glesa, greniga klasar. Hyllebladen är helbräddade och spetsigt trekantiga, de inre har en tydlig knöl vid basen. Frukten är en brun trekantig nöt.
Vattenskräppa Vattenskräppa är den största av arterna i släktet skräppor (Rumex), den känns lätt igen på sin storlek och på de släta, brett lansettlika bladen som har killik bas. Arten kan endast förväxlas med den likaså storväxta arten hästskräppa (R. aquaticus), den senare har dock brett triangulära blad med tvär eller hjärtlik bladbas, samt hylleblad utan knöl.

Vattenskräppa, bald Utbredning. Vattenskräppa är ganska vanlig i Sydsverige, från Skåne till Uppland. Den växer i näringsrika sjöar och åar, ofta långt ut i vattnet, tillsammans med arter som vass (Phragmites australis), stor igelknopp (Sparganium erectum), svärdslilja (Iris pseudacorus), vattenmärke (Sium latifolium) och sprängört (Cicuta virosa). Första fynduppgift är från Uppsala, Uppland och publicerades år 1845, eventuellt finns dock arten omnämnd redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hydrolapathum betyder vattenskräppa och kommer av grekiskans hydor (vatten) och lapathum som är ett gammalt namn på skräppor (Rumex).

Familj: Polygonaceae
Släkte: Rumex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Redan de gamle botanisterna använde för denna ståtliga art benämningen Hydrolapathum eller Lapathum aquaticum (folio cubitali Bauh. 1623), emedan den, mer än någon annan Rumex, är en vattenväxt."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumehyd.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg