Krusskräppa

Rumex crispus L.

Svenska synonym: krussyra, svinsyra; vanlig krusskräppa (var. crispus), ölandsskräppa (var. oelandicus)

Krushøymole Kruset Skræppe Poimuhierakka Hrukkunjoli Curled Dock Krauser Ampfer

Krusskräppa

Beskrivning. Krusskräppa är en flerårig ört med krusiga blad och en ganska gles blomställning. Stjälken är trind och kan bli upp till en meter hög. Bladen är lansettlika, avsmalnande mot basen och starkt krusiga i kanten, de är fyra till fem gånger längre än breda. Arten blommar i juli-augusti. Den glesa blomställningen är vanligen tydligt grenig. Blommorna är tvåkönade med spetsigt hjärtformade inre hylleblad som har en stor rundad knöl vid basen. Två varieteter brukar urskiljas, vanlig krusskräppa (var. crispus) med tre till fem millimeter långa blommor och inre hylleblad med knölar, och ölandsskräppa Krusskräppa (var. oelandicus Hyl.) med mindre blommor som är två till tre millimeter långa och har inre hylleblad utan knölar.
Krusskräppa känns igen på sina starkt krusiga blad och spetsigt hjärtlika inre hylleblad som oftast har en stor knöl. Den liknar mest gårdsskräppa (R. longifolius) som dock skiljs genom tätare blomställning med blommor som har rundat hjärtformade inre hylleblad utan knöl. Krusskräppa hybridiserar med många av arterna i släktet skräppor (Rumex).

Utbredning. Krusskräppa är en av de vanligaste arterna i släktet. Den växer på olika typer av kulturmark, som vid gårdar och i vägkanter, men också på naturliga ståndorter som på havsstränder. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris gothica 1694 (Nordstedt 1920).

Användning. Pulver eller dekokt av roten har förr använts mot skabb.

Etymologi. Artnamnet crispus betyder krusig och syftar på bladkanten.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Rumex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Swinsyra w. wid byar och åkr. Decoct af färska roten eller pulweriserad i salwa med olja utwärtes brukt, botar skabb; och fröen fint stötte ingifwes mot Rödsot."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumecri.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg