Dikesskräppa

Rumex conglomeratus Murray

Hundehøymole Nøgle-Skræppe Saksanhierakka Clustered Dock Knäuelblütiger Ampfer

Beskrivning. Dikesskräppa är en medelstor, flerårig ört med upprätt något grenig stjälk som kan bli en knapp meter hög. Bladen sitter strödda och är skaftade, bladskivan är äggrund till brett lansettlik med slät kant och rundad bas, och kan bli omkring två decimeter lång och fem centimeter bred. Arten blommar i juni-juli, blommorna är tvåkönade och sitter i kransar i smala, glesa, axlika klasar från bladvecken. De flesta blomkransarna omges vid basen av stödblad. Hyllebladen är olikstora, de yttre är små och smala, de inre är större, jämnsmala, helbräddade och har en stor knöl vid basen.
Dikesskräppa känns igen på sina breda släta blad och glesa blomställningar i vilka de flesta blomkransarna har stödblad vid basen, typiskt är också att blommornas inre hylleblad är jämnsmala och helbräddade och att alla tre har en stor knöl vid basen. Den liknar mest skogsskräppa (R. sanguineus), men hos den senare har bara de nedre blomkransarna har ett stödblad och endast ett av de inre hyllebladen en välutvecklad knöl. Hybrider mellan dikesskräppa och krusskräppa (R. crispus), tomtskräppa (R. obtusifolius) och sumpskräppa (R. palustris) är kända.

Utbredning. Dikesskräppa är sällsynt och förekommer bara i Skåne där den växer på fuktiga ställen, i diken, på stränder och vid sötvattensamlingar vid havet. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1818 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet conglomeratus kommer av latinets conglomerare (rulla ihop) och betyder gyttrad, ihoprullad, vilket syftar på blomkransarna.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Rumex

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumecon.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg