Vippskräppa

Rumex confertus Willd.

Svenska synonym: vippsyra

Russehøymole Tætblomstret Skræppe Idänhierakka Russian Dock

Beskrivning. Vippskräppa är en upprätt, flerårig ört som kan bli omkring en meter hög. Bladen är långskaftade med brett äggrunt hjärtlik bladskiva som är tydligt hårig på undersidan, samt på bladskaftet. Arten blommar i juli-augusti, blomställningen är tät och ganska kort med upprätta grenar och stora tvåkönade blommor som kan bli nästan en centimeter långa. Hyllebladen är brett hjärtlika eller nästan runda med tydlig nätlik ådring, de är helbräddade eller fintandade men utan smala utskott i kanten. Ett eller två av hyllebladen har dessutom en liten knöl. Nöten är mörkbrun.
Vippskräppa karaktäriseras av sina rundade hylleblad, sin täta blomställning och sina breda skaftade blad med tydligt hårig undersida. Den liknar närmast arten tomtskräppa (R. obtuifolius) som dock skiljs genom hälften så stora hylleblad vilka är smala och oftast försedda med några smala utskott.

Utbredning. Vippskräppa förekommer sällsynt naturaliserad på kulturpåverkad mark i Uppland och i Bohuslän, men kan även påträffas tillfälligt i andra landskap. Arten härstammar från Östeuropa och Asien. Första fynduppgift är från Mölndal, Göteborg och publicerades 1961 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet confertus kommer av latinets conferruminare (sammantränga) och betyder sammanträngd, vilket syftar på den täta blomställningen.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Rumex

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumecof.html
Senaste uppdatering: 21 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg