Bildgalleri

Hästskräppa - Rumex aquaticus.


Hästskräppa

Hästskräppa

Hästskräppa

Hästskräppa

Hästskräppa

Hästskräppa

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/rumeaqu2.html
Senaste uppdatering: 8 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg