Bestämningsnyckel

Rumex L. - Skräppor

1. Nedre blad pil- eller spjutformade. Blommor enkönade.
---2
1. Blad ej pil- eller spjutformade. Blommor vanligen tvåkönade.
---5

2. Alla blad skaftade.
---sköldsyra (R. scutatus)
2. Övre blad oskaftade.
---3

3. Basala bladflikar utåtriktade. De inre hyllebladen täcker inte frukten.
---bergsyra (R. acetosella)
3. Basala bladflikar bakåtriktade. De inre hyllebladen täcker frukten.
---4

4. Tuvbildande. Blad oftast mer än fyra gånger så långa som breda. Blomställning tät, dess grenar rikt och upprepat greniga.
---stor ängssyra (R. thyrsiflorus)
4. Ej tuvbildande. Blad omkring två till tre gånger så långa som breda. Blomställning gles, dess grenar ej rikt och upprepat greniga.
---ängssyra (R. acetosa)

5. Hylleblad utan eller med en mycket liten knöl vid basen.
---6
5. Åtminstone ett av hyllebladen med en stor knöl vid basen.
---9

6. Nedre blad upp till ungefär dubbelt så långa som breda.
---7
6. Nedre blad mer än dubbelt så långa som breda.
---8

7. Inre hylleblad vid fruktmognaden med tvär eller rundad bas, utan knöl.
---hästskräppa (R. aquaticus)
7. Inre hylleblad vid fruktmognaden med hjärtlik bas, ibland med en liten knöl.
---vippskräppa (R. confertus)

8. Nedre blad tre till fyra gånger så långa som breda. Blomställning tät.
---gårdsskräppa (R. longifolius)
8. Nedre blad minst sex gånger så långa som breda. Blomställning smal och gles.
---finnskräppa (R. pseudonatronatus)

9. Inre hylleblad med långa tänder eller flikar i kanten.
---10
9. Inre hylleblad helbräddade eller med korta tänder.
---12

10. Nedre blad långskaftade, äggrunda med hjärtlik bas. Hylleblad mer än fyra millimeter långa.
---tomtskräppa (R. obtusifolius)
10. Alla blad lansettlika. Hylleblad upp till fyra millimeter långa.
---11

11. Blommor i täta kransar. Hyllebladens tänder eller flikar längre än hyllebladens bredd. Ståndarknappar omkring en halv millimeter långa. Nöt mindre än två millimeter lång.
---strandskräppa (R. maritimus)
11. Blommor i glesa kransar. Hyllebladens tänder eller flikar ungefär lika långa som hyllebladens bredd. Ståndarknappar ungefär en millimeter långa. Nöt omkring två millimeter lång.
---sumpskräppa (R. palustris)

12. Blad starkt krusiga i kanten.
---krusskräppa (R. crispus)
12. Blad släta eller nästan släta.
---13

13. Inre hylleblad långsmala.
---14
13. Inre hylleblad triangulära.
---15

14. De flesta blomkransarna har stödblad. Alla inre hylleblad med en stor knöl.
---dikesskräppa (R. conglomeratus)
14. Bara de nedre blomkransarna har stödblad. Endast ett av de inre hyllebladen med välutvecklad knöl, de övriga utan knöl eller med liten knöl.
---skogsskräppa (R. sanguineus)

15. Stor vattenväxt som kan bli över två meter hög.
---vattenskräppa (R. hydrolapathum)
15. Medelstor landväxt som kan bli upp till en meter hög.
---16

16. Bladrosett av långskaftade, avlångt äggrunda blad med hjärtlik bas.
---tomtskräppa (R. obtusifolius)
16. Bladrosett saknas.
---hamnskräppa (R. triangulivalvis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rumex/nyckel.html
Senaste uppdatering: 17 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg