Rheum L.

Rabarber

Beskrivning. Fleråriga, storväxta örter. Stjälk grov, upprätt, ihålig. Blad med mycket stor, hjärtlik bladskiva, bladskaft upp till en meter långa, ofta rödfärgade nedtill. Blommor tvåkönade, i stor, grenig, yvig blomställning. Hylle av sex, vita eller gulvita hylleblad som är sammanväxta nedtill. Ståndare nio. Märken tre. Frukt en trekantig nöt med breda lister.
Kromosomtal: 2n=44.

Övrigt. Släktet skräppor (Rumex) skiljs genom blommor med sex ståndare.

Etymologi. Släktnamnet Rheum kommer av grekiskans rheon som betyder rabarber.

Släktet har 30 arter. Bara den odlade arten rabarber (R. rhabarbarum) har påträffats kvarstående eller tillfälligt förvildad. Flera andra arter odlas som prydnadsväxter, till exempel flikrabarber (R. palmatum) och kejsarinnans förkläde (R. alexandrae).

Familj: Polygonaceae

Art:
rabarber (R. rhabarbarum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/rheum/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg