Polygonum L.

Trampörter

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälkar nedliggande till upprätta. Blad tungformade till lansettlika, trubbiga eller spetsiga. Stipelslidor vitaktiga. Blommor små, tvåkönade, enstaka eller i fåblommiga knippen i bladvecken. Hylle av fem grönaktiga hylleblad med rosa eller vita kanter. Ståndare fem till åtta. Märken tre. Frukt en trekantig nöt.
Kromosomtal: 2n=40 (näbbtrampört), 2n=40, 60 (trampört).

Övrigt. Släktet Polygonum har ofta haft en vidare definition och omfattat ett antal arter vilka numera vanligen förs till separata släkten, som pilörter (Persicaria), bindor (Fallopia) och ormrötter (Bistorta).

Etymologi. Släktnamnet Polygonum betyder 'med många leder' och kommer av grekiskans poly- (många) och gony (knä).

Släktet har 20 arter. Två arter förekommer i Sverige, den mycket vanliga arten trampört (P. aviculare) och den sällsynta arten näbbtrampört (P. oxyspermum).

Familj: Polygonaceae

Arter:
näbbtrampört (P. oxyspermum)
trampört (P. aviculare)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/polyg/welcome.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg