Näbbtrampört

Polygonum oxyspermum C. A. Mey. & Bunge

Vetenskapliga synonym: P. acadiense Fernald, P. raii auct.
Svenska synonym: näbbtrampgräs

Nebbslirekne Strand-Pileurt Meritatar Ray's Knotgrass Strand-Knöterich

Beskrivning. Näbbtrampört är en ettårig ört med långa nedliggande stjälkar. Stjälkarna är greniga från basen och blågröna med knottriga ribbor. Bladen är smalt lansettlika och spetsiga. Näbbtrampört blommar från juni till september med små kortskaftade blommor som sitter enstaka eller i fåblommiga knippen i bladvecken. Blommornas hylleblad är gröna med vita och rödaktiga kanter. Frukterna är ljusbruna och blanka, breda, spetsiga och tydligt utskjutande ur hyllet så att ungefär halva frukten sticker ut.
Näbbtrampört liknar den vanliga och variabla arten trampört (P. aviculare), men hos den senare har stjälkarna otydliga ribbor och frukterna är på sin höjd något utskjutande ur hyllet.

Utbredning. Näbbtrampört är mycket sällsynt och växer endast på sandiga havsstränder i Bohuslän, Skåne, Södermanland, samt på Öland och Gotland. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades år 1866 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet oxyspermum kommer av grekiskans oxys (spetsig) och sperma (frö). Namnet betyder 'med spetsiga frön' och syftar på den spetsiga, utskjutande frukten.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Polygonum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/polyg/polyoxy.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg