Bestämningsnyckel

Polygonum L. - Trampörter

1. Stjälk otydligt ribbad. Frukt ganska matt, innesluten i hyllet eller endast något utskjutande.
---trampört (P. aviculare)
1. Stjälk knottrigt ribbad. Frukt blank, tydligt utskjutande ur hyllet.
---näbbtrampört (P. oxyspermum)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/polyg/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg