Persicaria (L.) Mill.

Pilörter

Beskrivning. Ett- eller sällan fleråriga örter. Stjälk upprätt till nedliggande, ibland nedsänkt i vatten. Blad ibland med mörka fläckar, lansettlika, helbräddade, med avsmalnande eller tvär bas, basal bladrosett saknas. Stipelslidor i kanten kala eller håriga. Blommor vanligen tvåkönade, i toppställda, täta eller glesa ax. Hylle vanligen femtaligt, med vita, grönaktiga eller rosa kronblad. Ståndare tre till åtta. Stift ett, märken två eller sällan tre. Frukt en plattad nöt.
Kromosomtal: 2n=20 (bitterpilört, ävjepilört), 2n=22 (pilört), 2n=40 (rosenpilört), 2n=44 (åkerpilört), 2n=66, 96 (vattenpilört).

Övrigt. Arterna förs ofta till Polygonum som numera ofta delas upp i flera släkten.

Etymologi. Släktnamnet Persicaria kommer av latinets Arbor persica (persikoträd) vilket syftar på bladens likhet med persikans.

Släktet har, tillsammans med arterna i släktena ormrötter (Bistorta) och sliden (Aconogonon), omkring 150 arter. Sex arter förekommer regelbundet i Sverige, men ytterligare sex arter har påträffats tillfälligt. De vanligaste arterna är pilört (P. lapathifolia) och vattenpilört (P. amphibia).

Familj: Polygonaceae

Arter:
bitterpilört (P. hydropiper)
pilört (P. lapathifolia)
rosenpilört (P. minor)
vattenpilört (P. amphibia)
åkerpilört (P. maculosa)
ävjepilört (P. foliosa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/persi/welcome.html
Senaste uppdatering: 17 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg