Rosenpilört

Persicaria minor (Huds.) Opiz

Vetenskapliga synonym: Polygonum minus Huds., P. mite auct.
Svenska synonym: småpilört

Småslirekne Liden Pileurt Mietotatar Small Water-pepper Kleiner Knöterich

Rosenpilört Beskrivning. Rosenpilört är en vanligen småväxt, ettårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälkarna är uppstigande till upprätta och ganska späda, ibland rödaktiga. Bladen är smalt lansettlika till linjära och saknar fläckar. Stipelslidorna är korthåriga men har långa kanthår som är två till fem millimeter långa. Rosenpilört blommar i juli-augusti med små rosa blommor som sitter samlade i skaftade, smala, glesa ax. Axskaftet saknar körtlar. Frukten är trekantig, drygt två millimeter lång och glänsande svartbrun.
Rosenpilört liknar en småväxt och mycket späd åkerpilört (P. maculosa), men den senare har bredare, ofta mörkfläckiga blad och tjocka tätblommiga ax. De båda andra arterna som har smala glesblommiga ax, bitterpilört (P. hydropiper) och ävjepilört (P. foliosa), skiljs genom korta kanthår på stipelslidorna.

Utbredning. Rosenpilört förekommer sparsamt från Skåne till Hälsingland, men har blivit sällsyntare på senare år. Den växer på stränder och i diken och fuktgropar på sandig mark. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades av Bromelius i Chloris gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet minor är latinets ord för liten.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Persicaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/persi/persmin.html
Senaste uppdatering: 25 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg