Åkerpilört

Persicaria maculosa Gray

Vetenskapliga synonym: Persicaria maculata auct., P. mitis auct., Polygonum mite auct., P. persicaria L.
Svenska synonym: blekknäa, pilört, vanlig åkerpilört

Hønsegras Fersken-Pileurt Hanhentatar Flóajurt Redshank Floh-Knöterich

Beskrivning. Åkerpilört är en medelstor ettårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt, kal, och sparsamt grenig. Bladen är lansettlika med avsmalnande bas, de är kala, saknar körtlar och har oftast en mörk fläck på ovansidan. Stipelslidorna är tilltryckt håriga med långa borstlika hår i kanten. Åkerpilört blommar under hela sommaren med små rosa blommor som sitter samlade i skaftade ax, axskaften är kala och saknar körtlar. Frukten är glänsande svart och oftast trekantig. I Sverige förekommer endast huvudunderarten vanlig åkerpilört (ssp. maculosa).
Åkerpilört är mycket lik pilört (P. lapathifolia), den senare skiljs genom kala stipelslidor med mycket korta hår i kanten, samt gula körtlar på bladens undersidor och på axskaften. Åkerpilört kan även förväxlas med rosenpilört (P. minor), som också har stipelslidor som är långhåriga i kanten, men den senare skiljer sig genom smalare blad, spädare axskaft och glesblommigt blomax.

Utbredning. Åkerpilört förekommer från Skåne till Gästrikland, den är ganska vanlig från Skåne till Uppland, sällsyntare längre norrut. Arten växer på näringsrik mark, i åkrar, planteringar och på skräpmark, men även på stränder. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet maculosa kommer av latinets macula (fläck) och betyder fläckig, vilket syftar på att bladen ofta har en mörk fläck.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Persicaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Också denna art uppträder vanligen i större massor och är, liksom Rödknäan, bland de växter, som snarast visa sig på nyss uppgräfd eller nybrukad mark om den är fuktig, och blommar, liksom den nyssnämnde, till långt in på hösten."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (18687)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/persi/persmac.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg