Ävjepilört

Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.

Vetenskapliga synonym: Polygonum foliosum H. Lindb.

Evjeslirekne Dynd-Pileurt Lietetatar

Ävjepilört Beskrivning. Ävjepilört är en lågväxt, ettårig ört som kan bli omkring tre decimeter hög. Stjälkarna är uppstigande till upprätta och är ibland rödaktiga. Bladen är smalt lansettlika eller linjära och saknar mörka fläckar. Stipelslidorna är korthåriga på utsidan och har korta kanthår som bara är en halv millimeter långa. Ävjepilört blommar i juli-augusti med små blommor som sitter samlade i smala, glesa ax. Axskaftet saknar körtlar och blommorna är grönaktiga med smutsrosa ton. Frukten är brun och knappt två millimeter lång.
Ävjepilört liknar rosenpilört (P. minor), men den senare har rosa blommor, samt stipelslidor med långa kanthår som är två till fyra millimeter långa.

Ax hos ävjepilört

Utbredning. Ävjepilört är sällsynt och förekommer spridd från Värmland till Norrbotten. Arten växer på slammiga, tidvis översvämmade stränder. Första fynduppgift är från Norra Råda, Värmland och publicerades år 1900 (Nordstedt 1920). Fyndet publicerades av Harald Lindberg i uppsatsen Polygonum foliosum n. sp. (Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 27: 3-7, 1900) där arten beskrivs som ny för vetenskapen. Första svenska fyndet uppges vara insamlat av Herman Fröding vid Rådasjön, N. Råda i Värmland den 1 september 1897 och exemplar från denna insamling finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet foliosa kommer av latinets folium (blad) och betyder bladrik.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Persicaria

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/persi/persfol.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg