Vattenpilört

Persicaria amphibia (L.) Gray

Vetenskapliga synonym: Polygonum amphibium L.
Svenska synonym: grodpilört

Vass-slirekne Vand-Pileurt Vesitatar Tjarnablaðka Amphibious Bistort Wasser-Knöterich

Vattenpilört, vattenform

Beskrivning. Vattenpilört är en flerårig ört som kan leva på land eller nedsänkt i vatten. Beroende på växtplatsen ser arten olika ut och man skulle kunna tro att det var fråga om två olika arter. Om exemplar från ena miljön planteras om till den andra ändrar arten också utseende och man kan på så sätt konstatera att skillnaderna i utseende är miljöbetingade. Vattenlevande exemplar får långa stjälkar som kan rota sig vid noderna och långskaftade flytblad som är kala, mörkgröna och tydligt fjädernerviga. På land är hela växten korthårig och grågrön i färgen, med håriga bladskaft och stipelslidor, samt lansettlika blad som har tvär bladbas. Vattenpilört blommar från juli till september. Blommorna är små, rosa till rosenröda, och sitter i korta tätblommiga ax, de utvecklas oftare då arten lever i vatten än då den växer på land.
Vattenpilört, landform Bladen hos vattenlevande exemplar misstas ibland för gäddnate (Potamogeton natans), men denna har elliptiska blad med parallella nerver. Landlevande exemplar skiljs från andra pilörter (Persicaria) på den tvära bladbasen och de håriga stipelslidorna.

Vattenpilört

Utbredning. Vattenpilört är allmän från Skåne till Gästrikland, norr därom ovanlig eller sällsynt. Den växer i näringsrika sjöar och åar, eller i åkerkanter, vid vägar och på andra typer av kulturmark. Första fynduppgift publicerades 1745 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet amphibium kommer av grekiskans amphis (på båda sidor) och amphibios (dubbelliv) och syftar på att arten lever både i vatten och på land.

Familj: Polygonaceae
Släkte: Persicaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växtens namn antyder huru den, liksom en amphib, kan lefva både i vatten och på land. Dess egentliga element är likväl vattnet, och vackrast blir den i små insjöar och lugna vikar, der bladen stundom på sina ställen nästan täcka vattenytan och de vackert röda blomaxen sakta gunga, uppstickande mellan Näckrosorna. "Stupenda metamorphosis plantae ex solo: in siccis erecta scabra tristis, in aquosis natans glabra et laeta": L. Fl. Suec. [Linné i Flora Suecica]."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/persi/persamp.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg