Bestämningsnyckel

Persicaria (L.) Mill. - Pilörter

1. Blomax tjocka och täta.
---2
1. Blomax smala och glesa.
---4

2. Flerårig ört, ibland vattenlevande, ofta med bara ett blomax.
---vattenpilört (P. amphibia)
2. Ettårig ört, vanligen med flera blomax.
---3

3. Bladundersida och axskaft med gula körtlar. Stipelslida med korta hår i kanten.
---pilört (P. lapathifolia)
3. Blad och axskaft utan körtlar. Stipelslida med långa hår i kanten.
---åkerpilört (P. maculosa)

4. Blad med stark peppartad smak. Hylleblad med gula körtlar.
---bitterpilört (P. hydropiper)
4. Blad med mild smak. Hylleblad utan körtlar.
---5

5. Stipelslidornas kanthår långa, två till fem millimeter.
---rosenpilört (P. minor)
5. Stipelslidornas kanthår korta, omkring en halv millimeter.
---ävjepilört (P. foliosa)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/persi/nyckel.html
Senaste uppdatering: 14 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg