Oxyria Hill

Fjällsyror

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Stjälk upprätt, bladlös eller ibland med ett litet blad. Basala blad samlade i rosett, skaftade, njurformade. Blommor tvåkönade, hängande, i kvastlik ställning. Hylle grönt, av fyra hylleblad, de två inre större än de yttre. Ståndare sex, röda. Stift två. Frukt en platt nöt, omgiven av bred, ofta rödaktig vingkant.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Oxyria kommer av grekiskans oxys (sur), namnet syftar på bladens syrliga smak.

Släktet har två arter, i Sverige förekommer bara arten fjällsyra (O. digyna).

Familj: Polygonaceae

Art:
fjällsyra (O. digyna)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/polygona/oxyri/welcome.html
Senaste uppdatering: 13 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg